#höjrösten

Aktuellt

Fem snabba med Höj Röstens rektor

Fem snabba med Höj Röstens rektor

En kvalificerad utbildning med hög status. En ny väg in i politiken. En skola som samarbetar brett med politiker, näringsliv och civilsamhälle. Det är några av de saker som ingår i Emma Victoria Nilssons uppdrag som rektor för Höj Rösten Politikerskola.

Om Höj Rösten

Om Höj Rösten

Höj Rösten startades i januari 2014 som ett partipolitiskt obundet medborgarinitiativ för att uppmana fler att rösta i EU-valet och i Sveriges riksdagsval. Stiftelsen Höj Rösten startar 2016 Höj Rösten Politikerskola, en partipolitiskt obunden demokratiutbildning för att vitalisera demokratin och öka det politiska deltagandet.

Läs mer om utbildningen

Läs mer om utbildningen

Med start våren 2016 kommer 25 deltagare att medverka i en ettårig utbildning i demokrati, politik och samtidens viktigaste framtidsfrågor. Ett initiativ med syfte att vitalisera demokratin och öka det politiska engagemanget. Gästföreläsare är kunniga från politik, civilsamhälle och media samt specialiserade akademiker och andra inom forskning. Forts…
(Klicka på rubriken för att läsa mer).

Rektor

"I mitt arbete som konceptutvecklare och processdesigner har jag arbetat med demokratiprojekt i flera svenska kommuner och det som ofta slår mig är avsaknaden av kontakt mellan politiker och medborgare. Viljan finns, men det är som om strukturen står i vägen för delaktigheten. Jag arbetar för att minska gapet mellan dessa två.

Som rektor för Höj Rösten Politikerskola kan jag bidra till att skapa rum för lärande och vidgande av perspektiv. I utbildningen så är systemförståelse, ledarskap och kunskap om framtidsfrågor minst lika viktiga som kunskaper om politik i teori och praktik. Vi lever i en komplex värld där förutsättningarna ändras varje dag. Jag tror att det krävs förståelse för den komplexiteten och sitt eget ledarskap för att navigera dessa förändringar.

Min ambition är att skapa en inspirerande utbildning som ger deltagarna verktyg för att utvecklas själva och kunna representera andra inom det partipolitiska systemet. Har de dessutom roligt på vägen så säger jag bingo!"

- Emma Victoria Nilsson, konceptuell processdesigner & rektor Höj Rösten

Styrelse

Daniel Sachs, VD Proventus, grundare och ordförande Höj Rösten

”I en tid med många och stora samhällsutmaningar, men också möjligheter, behöver demokratin utvecklas för att även fortsatt vara relevant som vår gemensamma stomme för problemlösning och samexistens. För att vitalisera demokratin behöver vi en bredd av idéer, bakgrunder, åldrar och synsätt som representeras i politiken. När samhället förändras och samhällsengagemang tar sig nya former behöver vi nya vägar in i ett politiskt engagemang – även för personer utan tidigare partipolitisk bakgrund. Därför startar vi Höj Rösten Politikerskola”

- Daniel Sachs, VD Proventus, grundare och ordförande Höj Rösten
Lisa Witter, grundare Institute for a Democratic Future

”Serious problems require serious solutions, but politics can and should be people-centered and fun”

- Lisa Witter, grundare Institute for a Democratic Future
Paul Alarcon, hållbarhetschef Stockholms Stad - Paul Alarcon, hållbarhetschef Stockholms Stad
Per Schlingmann, författare och rådgivare

”Det råder ingen tvekan om att samhällsengagemanget är stort hos många människor. Men samtidigt är det påtagligt att alla inte omedelbart lockas av partierna. Min förhoppning är att denna politikerskola ska locka nya människor att engagera sig”

- Per Schlingmann, författare och rådgivare
Erik Amnå, professor statskunskap

”Om fem år fyller det svenska folkstyret 100 år. Det är ett av världens starkaste. Allmänt högt valdeltagande, politiskt intresserade medborgare och jämförelsevis hög tillit till politiska institutioner. Politikerskolan är alltså ingen panikåtgärd. Men det är ett seriöst experiment för att se om det går att vidga rekryteringen av folkvalda. I så fall skulle en större del av det samhällsengagemang, de erfarenheter och den kunskap som finns hos aktivister och hos alla de som nu står standby kunna komma våra etablerade institutioner direkt till del.”

- Erik Amnå, professor statskunskap
Seher Yilmaz, ordförande Rättviseförmedlingen

”En stark demokrati behöver en mångfald av röster och perspektiv – även från de som idag är engagerade i samhällsfrågor men inte känner att partipolitik är till för dem. Därför behövs initiativ som Höj Rösten Politikerskola.”

- Seher Yilmaz, ordförande Rättviseförmedlingen