Ahmed Abdirahman

Jag heter

Ahmed Abdirahman och är svensk-somali. Jag har en kandidat i international studies, och en pågående magister i International Humanitarian Action. Mellan 2006 och 2011 bodde jag utomlands och pluggade i New York och jobbade med fredsbyggande arbete i Genève och i Nairobi/Mogadishu.
Jag kom till Sverige som anhörigflykting den 18 januari 1998 som trettonårig med begränsad skolgång. Sedan min ankomst har jag varit aktiv i lokalsamhället så som i elevrådet samt är grundare av Tensta Gymnasium Alumni och föreningen The Global Village.
Våra liv kretsar kring politiska och ekonomiska beslut. Jag har börjat inse att för att kunna påverka dem, måste fler röster exponeras för nya idéer och fler röster höras. Politikerskolan erbjöd just denna möjlighet. Jag bor kvar i Järvaområdet i norra Stockholm, en plats med otroligt mycket mångfald och fantastiska berättelser. Jag är en av de berättelserna. Jag har sett krig och fattigdom på nära håll i Somalia och har också fått inblick i priviligierade sammanhang i Europa och i U.S.A., men också i Sverige har jag vänner från alla samhällsklasser, något som breddat mitt perspektiv.
Jag vill bidra till att röster, berättelser och drömmar som liknar mina blir en del av det politiska samtalet i Sverige. Ett Sverige som håller ihop.

 

alwaysahmed@gmail.com