Anastasia Akoulov

Idag finns en skevhet i vilka som ges de bästa förutsättningarna till att utöva inflytande, vilket är något som jag vill förändra. Genom mina erfarenheter av att vara föreningsaktiv och i mitt arbete på kultur- och fritidsförvaltningen ser jag dagligen vikten av ett starkt lokalt civilsamhälle och dess enorma kraft i att göra människor medvetna om sina demokratiska rättigheter. Därför vill jag arbeta för människors ökade möjligheter till att kanalisera sitt engagemang. Genom Höj Rösten Politikerskola har jag fått träffa andra personer som också har en vilja att förändra. Min förhoppning är att vi kan vi ge varandra nya perspektiv, skapa oss ett gemensamt nätverk och låna varandras för att ta våra frågor vidare.

anastasia.akoulov@gmail.com