Kristina Rubin

Studier inom internationella relation samt säkerhet och krishantering, med ett särskilt intresse för säkerhetsfrågor och politik. Jag har kommit att intressera mig mer för demokratins roll i försvarsfrågor. Jag sökte mig till Höj rösten för att lära mig mer om det politiska hantverket, svensk politik och beslutsprocesser samt att få ta del av ett rikt utbyte av åsikter.