Chalisa Klampaiboon

Uppvuxen i Tensta med en bakgrund från Thailand har stora delar av min identitet formats av mångkulturalitet, öppenhet och respekt för olikheter. Jag är numer även beteendevetare och pedagog med inriktning på barn- och ungdomar. Mina ledord är stärka och höja; stärka barn och ungdomars identitetsskapande genom att förbättra förutsättningar och villkoren de lever inom. Höja unga människors röster för att ge dem en självklar plats i beslutsfattande som rör dem. Jag är särskilt intresserad av skolans potential och möjligheter. Höj Röstens Politikerskola är min väg till att öka min förståelse för den politiska maktstrukturen, samt utveckla mitt ledarskap för de frågor jag driver.

chalisa.kv@gmail.com