Edvard von Sydow

Student från Stockholm med särskilt intresse för Sveriges roll i världen. I politiken är det sammanlänkningarna som intresserar mig, hur vi i en stor konstruktion av kompromisser fattar gemensamma beslut. Det är för mig en stelbent struktur som får det allt svårare att avspegla en dynamisk värld. Jag har valt att engagera mig för att få inblick i ett politiskt system i och inför förändring. I Höj Rösten har jag funnit ett sammanhang som ser styrkan i oliktänkande, som inkluderar allas särprägel och som av det kan skapa en gemensam framtid.

edvard.vonsydow@gmail.com