Emelie Bergbohm

Som svar på den turbulens som råder i världen, ser jag en allt starkare vilja hos fler växa fram; att gå från att vara passiva mottagare av framtiden, för att bli aktiva deltagare i samhället. Nu behöver politiken ta fram former för hur människor, tillsammans, kan ta ansvar för och bidra till utvecklingen av ett demokratiskt samhälle och en hållbarare värld. Jag har en röst. Jag vill använda den. Det är därför jag är med i Höj Rösten Politikerskola. För att vara del av en kontext som vill vitalisera demokratin. Där jag kan omge mig av perspektiv som drar åt olika håll och som väcker nya svar på vår tids olika utmaningar och möjligheter. Jag brinner särskilt för kultur- och miljöfrågor och att fylla inre rum i människors liv. Jag är en förändringsagent och producent som drivs av gränsöverskridande samarbeten.

emelie@bohmbohmroom.com