Fayyad Assali

Mitt namn är Fayyad Assali och jag är en svensk-palestinsk 29 årig Södertäljebo som arbetar med CSR (Corporate Social Responsibility). Något slog mig när rasism inte längre var en del obehagliga, slumpmässiga vardagsupplevelser som dem allra människorna i Sverige med utländsk bakgrund på något sätt utsätts för, utan istället blev en betydlig del i den politiska sfären. På något sätt blev det även tydligt för mig att varken problemet eller lösningen låg i en specifik grupp människor inom ett politiskt block och inte heller drabbade en specifik målgrupp. Ideologiernas ersättning med total blindhet i enbart sakfrågor under så många år har urholkat partiernas grundläggande värderingar och en skrämmande människosyn börjar få fäste och spridas över block och partier, medan den goda människosynen och de goda krafterna blev individuella åtaganden som saknade värdig representation inom politiken. Jag vill som många andra ha ett rättvist samhälle utan att begränsa denna rättvisa till geografiska gränser eller någon specifik målgrupp. Höj Rösten för mig är det forum jag länge sökt, där grundläggande värderingar är starkare än sakfrågor och där goda krafter kan samskapa utanför partiers begränsningar.

fayyad.assali@hotmail.com