Minea Frykman

Jag är på många vis produkten av det bästa Sverige har att erbjuda. Jag är andra generationens invandrare från det exotiska Finland och resultatet av den kamp som många fört innan mig och med hjälp av den generositet medmänniskor med bättre förutsättningar har visat. För det är jag evigt tacksam och vill bidra till att nästa generation svenskar ska känna sig lika lyckligt lottade.

Jag upplever att vi närmar oss en brytpunkt. Är vi del av något större eller är egenintresset självändamålet? Är vi ett folk eller är det var och en för sig? Jag vill vara med och forma det här samtalet. Det är min övertygelse att i en demokrati med starkt politiskt engagemang så är inkludering och representation avgörande. Därför är alla vägar in i politiken viktiga. Ingen bättre eller sämre än den andra. På Höj Röstens Politikerskola får vi växa vår potential som ledare oavsett politisk inriktning och diskutera våra hjärtefrågor. Här får vi misslyckas och tänka nytt. Det är en resa vi gör. Jag känner mig oerhört priviligierad som fått förtroendet att höja min röst.

minea.frykman@gmail.com