Peter Svensson

Jag är en person som försöker sikta på hjärtat med hjärnan.
Jag vill skapa möjligheter för fler att bidra till ett jämställt samhälle fritt från våld.
Jag vill och försöker få idrottsrörelsen att förstå sin roll i det arbetet. Den är viktig.
Det är min övertygelse att kunskap behövs för att skapa förändring, både inom sig själv och i samhället. Höj Rösten ger mig kunskap och verktyg till båda.

peter@huskurage.se