Romiana Bikasha

Jag är privilegierad och har därför ett ansvar. Höj Rösten Politikerskolan är den plats som kan ge mig de verktyg för att utkräva ansvarsbärare. Det är dags att syna världens politiska och ekonomiska system som ökar samhällsklyftor istället för att minska dem. Min största önskar är lik många andras: en jämlik, rättvis och fri värld.