Om Höj Rösten

Höj Rösten startades i januari 2014 som ett partipolitiskt obundet medborgarinitiativ för att uppmana fler att rösta i EU-valet och i Sveriges riksdagsval. Stiftelsen Höj Rösten arbetar för ett öppet och jämlikt samhälle och mot främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. Höj Rösten bygger på alla människors lika värde.

Våren 2016 startade stiftelsen Höj Rösten en utbildning kallad Höj Rösten Politikerskola. Initiativet är en långsiktigt syftande demokratiutbildning för att vitalisera demokratin och öka det politiska deltagandet. Stiftelsen Höj Rösten finansieras idag via bidrag från ett antal stiftelser och privatpersoner. Inga politiska partier är med och finansierar utbildningen.

 

Styrelse

Erik Amnå – Professor i statskunskap (styrelseordförande)

Daniel Sachs – VD Proventus (grundare Höj Rösten)
Paul Alarcon – Hållbarhetschef Stockholms Stad
Per Schlingmann – Författare och rådgivare
Lisa Witter – Grundare Institute for a Democratic Future
Seher Yilmaz – Ordförande Rättviseförmedlingen
Minéa Frykman – Projektledare Höj Rösten

Nå oss på info@hojrosten.se

 

Röster från styrelsen