Utbildningen

Höjer röster som inte hörs

Höj Rösten Politikerskola startade 2016 som Sveriges första och enda partipolitiskt obundna politikerutbildning. Idag har Höj Rösten blivit en plantskola för innovativa samhällsförändare och politiska talanger med syfte att vitalisera den representativa demokratin genom ökat politiskt deltagandet. Utbildningen är till för dig som brinner för samhällsfrågor och som har en förmåga att samla människor. En eldsjäl som vill ta nästa steg för att vara med och aktivt påverka och utveckla framtidens demokrati.

Pågående utbildningsomgång för läsår 2017/2018 startade i slutet av augusti 2017 och avrundas i samband med Järvaveckan 2018. Deltagarteamet består av 15 deltagare som under två dagar varje månad aktivt arbetar med politiska processer, innovativ ledarskapsträning och konkreta verktyg för att mobilisera och organisera sig kring sina egna hjärtefrågor. Under året varvar vi teori och praktik genom möten med beslutsfattare, partipolitiska representanter och opinionsbildare med djupdyk i forskningen kring samtidens och framtidens politiska utmaningar.

Utbildningen är uppbyggd så att det går att kombinera deltagandet med jobb och andra åtaganden. Deltagarna har även uppgifter och grupparbeten mellan träffarna. Det är obligatorisk närvaro vid utbildningstillfällena.

Avgiften är 2000 SEK för att täcka en liten del av utbildningens kostnader. Eventuella rese- och boendekostnader står deltagarna själva för. Det finns möjlighet att söka stipendium för att täcka resekostnader för de deltagare som behöver.

Alla vägar till ett samhällsengagemang är viktiga, ingen bättre eller sämre än den andra. Varje deltagare gör en personlig resa. Efter genomförd utbildning kommer deltagarna att ha gått från ett ”vilande” samhällsengagemang till att ha förutsättningarna för att kunna arbeta mer aktivt med varaktig samhällsförändring utifrån sina egna plattformar. Leda sig själv och andra utifrån sina egna hjärtefrågor samt vara del av ett rikt nätverk. Målet är att var och en också noggrant ska överväga möjligheten till ett eget partipolitiskt engagemang i syfte att bli folkvald.

Gästföreläsarna kommer från politiken, civilsamhället, media och akademi. Den slutliga kursplanen sätts ihop tillsammans med deltagarna. Är du framtidens politiker, ansök här!

 

Aktuella datum för pågående utbildningsår

Utbildningsdatum HT 2017
23-25 augusti (Falun, Dalarna)
21-22 september
19-20 oktober
15-17 november (Undersåker, Jämtland)
7-8 december

Utbildningsdatum VT 2018
18-19 januari
15-16 februari
22-23 mars
12-13 april
23-25 maj (Malmö, Skåne)
13-15 juni

 

Rektor har ordet!

I år fyller det svenska folkstyret 100 år och är ett av världens starkaste. Samtidigt som vi ser ett ökat samhällsengagemang visar dock studier en minskad tilltro till våra politiska partier bland unga. Det kan leda till att den representativa demokratin urholkas över tid då den inte tycks attrahera nästa generations samhällsförändrare i samma utsträckning som tidigare. Det är en utveckling vi följer noga på Höj Rösten samtidigt som Politikerskolan visar att alla vägar till engagemang är viktiga. Ingen bättre eller sämre än den andra.

Jag upplever att vi närmar oss en brytpunkt. Vi måste bestämma oss för om egenintresset är självändamålet eller är vi del av något större? För i en värld så komplex som vår, där de enkla svaren polariserar, behövs ledare med olika perspektiv och erfarenheter för att vi tillsammans ska kunna hitta lösningarna för framtiden. Här kan Höj Rösten Politikerskola göra skillnad.

Jag vill vara en del av det här samtalet. Och det är med stor ödmjukhet och respekt för skolans vision som jag har antagit rollen som rektor. Jag är själv alumn från första läsåret och Höj Rösten är ett initiativ som ligger mig mycket varmt om hjärtat. Jag vill bidra till Politikerskolans utveckling genom att fortsätta utmana, inte bli bekväm och säkerställa att värdet på examen ständigt går upp.

Minéa Frykman, rektor Höj Rösten Politikerskola