Utbildningen

Höjer röster som inte hörs

Höj Rösten Politikerskola startade 2016 som Sveriges första partipolitiskt obundna demokratiutbildning för att vitalisera den representativa demokratin genom ökat politiskt deltagandet. Utbildningen är till för dig som brinner för samhällsfrågor och som har en förmåga att samla människor. En eldsjäl som vill ta nästa steg för att vara med och aktivt påverka och utveckla framtidens demokrati.

Utbildningsomgången för läsår 2017/2018 börjar i slutet av augusti 2017 och avrundas i samband med Almedalsveckan 2018. Deltagarteamet kommer att bestå av 20-25 deltagare som under två dagar varje månad aktivt får arbeta med politiska processer, innovativ ledarskapsträning och konkreta verktyg för att mobilisera och organisera sig kring sina egna hjärtefrågor. Under året varvar vi teori och praktik genom möten med beslutsfattare, partipolitiska representanter och opinionsbildare med djupdyk i forskningen kring samtidens och framtidens politiska utmaningar.

Utbildningen är uppbyggd så att det går att kombinera deltagandet med jobb och andra åtaganden. Deltagarna kommer även att ha uppgifter och grupparbeten mellan träffarna. Det är obligatorisk närvaro vid utbildningstillfällena.

Avgiften är 2000 SEK för att täcka en liten del av utbildningens kostnader. Eventuella rese- och boendekostnader står deltagarna själva för. Det finns möjlighet att söka stipendium för att täcka resekostnader för de deltagare som behöver.

Alla vägar till ett samhällsengagemang är viktiga, ingen bättre eller sämre än den andra. Varje deltagare gör en personlig resa. Efter genomförd utbildning kommer deltagarna att ha gått från ett ”vilande” samhällsengagemang till att ha förutsättningarna för att kunna arbeta mer aktivt med varaktig samhällsförändring utifrån sina egna plattformar. Leda sig själv och andra utifrån sina egna hjärtefrågor samt vara del av ett rikt nätverk. Målet är att var och en också noggrant ska överväga möjligheten till ett eget partipolitiskt engagemang i syfte att bli folkvald.

Gästföreläsarna kommer från politiken, civilsamhället, media och akademi. Den slutliga kursplanen sätts ihop tillsammans med deltagarna. Är du framtidens politiker, ansök här!