Är du framtidens politiker?

Höj Rösten Politikerskola är Sveriges första och enda politiskt oberoende politikerutbildning. Skolan arbetar med upplevelsebaserat lärande där deltagarna tillsammans lär av varandra, arbetar praktiskt med det politiska hantverket, möter olika genom mentorskap samt fördjupar sina kunskaper tillsammans med inspiratörer från politiken, näringslivet, civilsamhället och forskningsvärlden. Just nu söker vi politiska talanger från hela Sverige i spridda åldrar.