Varför behövs Höj Rösten?

Ungas samhällsengagemang är högt. Idag engagerar de sig där livet händer. Oro för klimatet, skolan och ökad psykisk ohälsa bland vänner. Ilska över rasismen. Passionen för #metoo. De skriver under protester och demonstrerar. De bojkottar varor och varumärken. De samtalar och möts lika naturligt offline som online. 

Allt är politik. Därför behövs unga i politiken. Men in i partipolitiken hittar de inte. Bland unga i åldrarna 16-24 år är det bara 5 procent som valt att engagera sig i ett ungdomsförbund. Ungas kunskaper och idéer riskerar att inte komma in i partipolitiken. Politiken känns inte som att den är för mig.

Här kan initiativ som Höj Rösten göra skillnad. För det är inte alltid samhällsförändrare förändrar samhället, men det spelar roll var vi höjer våra röster. Vi måste bredda kompetensbasen med fler perspektiv, erfarenheter och klokskaper för att öka representationen i de rum där besluten fattas.