Jonas Grenfeldt

Jag tror på entreprenörskap och företagande som en viktig lösning på flera stora samhällsutmaningar. Det fria företagandet hjälpte till att göra Sverige till en framgångsrik och innovationsfrämjande välfärdsstat, och kan fortsätta hjälpa oss igenom de enorma förändringsvågor vi nu möter i form av t.ex. klimatkris och digitalisering. Samtidigt är det inte lösningen på allt och vi behöver en stabil, demokratisk och pluralistisk stat som orkar ge både stor frihet och starkt stöd när det behövs. Samtidigt finns många viktiga frågor som måste lösas parallellt med mega-utmaningarna: inklusion, utbildning, folkhälsa, miljöfrågor, ekonomisk samhällsmodell mm. Allt knyts ihop i en samtidsväv som är nog så viktig, inte minst när det kommer till vem som bygger narrativ och kontrollerar agendan. Men det jag också önskar att politiken kunde börja prata lite mer om är framtidsväven: vad måste vi göra idag, för att nå ett mål eller en vision imorgon? Genom de lärdomar och verktyg jag får under utbildningen hoppas jag kunna hitta min plats och röst i politiken. Då kan jag förhoppningsvis bidra till ett samtal som bygger mindre på ideologiska skiljelinjer och åsikter om nutiden, och mer på en gemensam vision av vad vi vill skapa för framtid tillsammans.