Alba Volo Wiklund

Den västerländska liberala demokratin är under ständigt angrepp. Stat för stat väljer en allt mer protektionistisk och auktoritär inställning till tidigare självklarheter. Ökade gränskontroller, hårdare tag gentemot brottsling samt förändrade villkor för världens journalister.

De senaste åren kan man konstatera att yttrandefriheten som vi tidigare känt den, nu utmanas på allvar. Reportrar utan gränser larmar om försämrade villkor för pressfrihet i flertalet länder i världen.Jag ser utvecklingen som allvarlig och skrämmande, utan god och seriös journalistik försvinner viktiga grundstenar för att upprätthålla goda samhällen. Journalister behövs, reportrar behövs. Yttrandefriheten och pressfriheten måste försvaras till varje pris och bevaras till kommande generationer. Jag har med bakgrund av det valt att gå höj rösten.  Genom att uppmärksamma och undersöka hur vi ska kunna behålla pressfriheten och förbättra villkoren för journalister. Yttrandefriheten måste bevaras till kommande generationer. EU har en skyldighet att hålla pressfrihetens fackla högt i en värld där en majoritet av mänskligheten inte får tycka, tänka och tro fritt.