Andrea Risberg

Jag tror att digitala tekniker såsom Artificiell Intelligens utgör det största hotet mot vår demokrati. I den datadrivna ekonomin kommer dessa tekniker att påverka befintliga samhällssystem och människor i en större omfattning än vad nuvarande beslutsfattare i Sverige
tror. Jag går Höj Rösten för att jag vill vara med och driva den tekniska utveckling som Sverige behöver – den som främjar demokrati, frihet och lika möjligheter. Nya digitala tekniker kan användas för att stärka demokratiska rörelser, för att föra människor samman och för att förbättra vår livskvalité. Men det krävs att vi börjar formulera strategier och
visioner för hur Sverige ska agera i dessa frågor, och att vi gör dem till en del av samhällsdebatten. Jag tror att vi med politiskt mod kan skapa det demokratiska, inkluderande och hållbara samhälle som jag drömmer om. Mitt mål är att vara med och bidra till den förändringen genom att säkerställa demokratiska processer i en tid som domineras av snabb teknisk utveckling.