Ayda Moayedzadeh

Jag brinner för kopplingen mellan sociala innovationer och social hållbarhet särskild inom jämställdhet och psykisk hälsa. Utmaningar kring utländska kvinnor med låg utbildning och deras barn ligger nära hjärtat. Jag vill utöka mitt nätverk, förståelse och kunskap om olika politiska arenor. Jag vill gärna lära mig mer om retorik för att ta fram rätt budskap på rätt sätt i miljöer som kan göra skillnad. Jag vill kunna behärska politisk retorik som kopplar samman rätt krafter i samhället för
social hållbarhet.

Jag vill att stora och små organisationer som kan göra skillnad möts
och får samsyn kring vad som behöver göras. Det finns stor potential i vårt samhälle som inte kommer till sin rätta både när det gäller att ta ansvar och att skapa förutsättningar som ger människor egenmakt för att
ta hand om sig själva och uppfylla sina drömmar.