Aynur Isayeva

Utbildning är en angelägen fråga. Vi behöver en jämlik skola med resurser för alla barn och unga, och skolböcker som inte är vinklade till att passa det västerländska narrativet. Utanförskap är en annan viktig fråga. Medborgare i socioekonomiskt utsatta områden måste få mer makt till förändring. På Höj Rösten kommer jag att, tillsammans med andra samhällsförändrare, utforska nya metoder och strategier och diskutera dessa frågor.