Caroline Wrangsten

Hur tar vi på ett demokratiskt och smart sätt itu med komplicerade samhällsutmaningar, och behåller en optimistisk ton i samtalet? Som kulturgeograf är jag nyfiken på hur människor formar, och formas av, plats och rum. Jag tror att vi måste prata mer om lösningar, urbanisering och lokala kontexter, både när vi utövar demokrati och när vi strävar mot en hållbar samhällsutveckling i Sverige och världen. Hur skapar vi till exempel en gränsöverskridande ”vi-känsla”, som uppmanar till hållbara och altruistiska handlingar? Jag går Höj Rösten Politikerskola för att få bättre insikt i de processer som kan möjliggöra ett hållbart och rättvist demokratiskt system, och för att testa min förmåga som politisk person.