Chalisa Klampaiboon

Politikerskolan 2016

Hjärtefråga – Utbildning med fokus på ungdomars identitetsskapande genom att förbättra förutsättningarna och villkoren de lever inom. Höja unga människors röster för att ge dem en självklar plats i beslutsfattande som rör dem.