Clara Lindsten

Jag kommer från en designvärld där förändringsarbete hör till vardagen. Det handlar om att utgå från människans och planetens utveckling till det bättre, att ifrågasätta konstruktivt och att se magin i föreningen mellan tanke, form och handling. Det perspektivet borde få en sal i Rosenbad, tycker jag. Ekvationen lyder: X(politik+vetenskap+konst+teknik) där X står för korsfunktionell excellens och hoppet ligger i nya samarbetsmodeller. Om våra strukturer håller 800.000.000 människor i svält och är på väg att krascha miljön trots att vi har lösningarna egentligen – så är det strukturerna som behöver en konstruktiv attack. Jag saknar spadtagen för systemsbygge och Höj Rösten ger mig möjlighet att börja utforska detta på ett sätt som den traditionella politiken inte kan.

clara.lindsten@gmail.com