Dan Hersan

Jag brinner för att möjliggöra för andra att i sin tur bli den räckande hand som gör skillnad. Brinner för ledarskap och att bygga individer. Jag går på Höj Rösten politikerskola för att få de förutsättningar till att kunna bredda mina vyer inom demokrati och påverkan. För idag står vägarna in till samhället mindre tydligt för vissa och mer för andra. Vill bidra till en ökad medvetenhet. Vill vara anledningen till att folk ska börja tro på sig själva och finna sin vilja. Jag vill att folk ska må bättre genom att bli bättre på att leda sig själva