Dona Hariri

Jag tror på alla människors rätt att kunna sina rättigheter. Att alla människor oavsett vad de heter och bor har lika rätt att driva sin rätt och sin sak. Det är absolut och ska aldrig begränsas. För mig handlar det om jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde. Mitt mål är en värld där alla tillåts att höja sin egen röst. Höj Rösten Politikerskola bidrar till att ge mig den kunskap och de verktyg jag behöver för att aldrig låta den tystas.