Edoardo Iacobelli

Den huvudsakliga anledningen till att jag vill in i politiken är för att motarbeta den polarisering som skett, inte bara inom debattklimatet, men i samhället i stort. Folk har i allt större takt reducerats till siffror och komplexa frågor har förenklats genom medryckande och tomma slogans. Samtidigt finns det en ovilja att diskutera detta just på grund av att polariseringen också innebär en potentiell förlust av väljare. Pragmatism kommer därmed med andra ord före samhällets och demokratins generella välstånd och desto mer detta gap tillåts utvidgas desto svårare kommer det vara för oss att återhämta oss som land och folk i framtiden. För att vi ska vara ett enat och stabilt land där alla medborgare känner sig delaktiga i samhället och i den demokratiska processen är detta ohållbart och därför behövs det förändring.