Edvard von Sydow

Politikerskolan 2016

Hjärtefråga – Demokratiska processer med fokus på utrikespolitik och särskilt intresse för Sveriges roll i världen.