Elio Mdivani

Elio heter jag och mitt pronomen är den. Ungas plats i politiken och i synnerhet unga hbtqia+personer. Det är vad jag brinner för. Jag tror på att tillgängliggöra politiken för att varenda människa ska vara en del av den. Att de mest utsatta måste få en röst och då är det vuxnas ansvar att både lyssna men också ge utrymme för röster att höras, istället för att ständigt behöva skrikas. Att prata med och inte prata om. Jag inspireras så mycket av unga. Det är en sån enorm klokhet en kan lära sig från. Unga har en sån otrolig förmåga att visa och förstå och vara i kärlek som vi måste lära oss av. Jag tycker unga bär med sig den största förändringen. Alla sociala rörelser har så mycket gemensamt i att det är ungdomar som tar plats. I klimatrörelsen, i Black Lives Matter rörelsen. Organisationer som RFSL ungdom bedriver en sånt gediget arbete i att förändra könstillhörighetslagen och asyl och migrationsprocesser. Att det finns så mycket klokhet men som viftas bort för att det ses som alldeles för enkelt. Att kärlek och solidaritetet ses som barnsligt och naivt istället för vägen till förändring. Men jag tror på den förändringen och jag vill vara en del av den.