Ellen Tingström

Jag brinner för frågor kring vårt klimat. Efter att ha spenderat mycket tid i våra två polarområden och under ytan i några av våra världshav har mitt engagemang för naturen och klimatet blivit allt större. Min senaste vistelse på den Antarktiska halvön sammanföll med perioden då Argentinas forskningsstation Espananza uppmätte två pikande värmerekord. Jag är övertygad om att vi, och politiken, måste lyssna på forskningen för att lösa klimatkrisen. Jag vill bidra till ett demokratiskt samhälle med stor mångfald och en positiv samhällsutveckling. Ett inkluderande samhälle där vi aktivt arbetar för minskad polarisering mellan människor. Där ökad segregering och gentrifiering inte får ske. Jag kan inte enbart titta på i en omvärld där det politiska klimatet blir allt hårdare, där rasism och sexism normaliseras. I en partipolitiskt oberoende sammanhang finns utrymme för att bli en bättre lyssnare. Jag vill skapa förståelse för åsikter som skiljer sig från mina egna. Jag vill samtala. På så sätt hoppas jag att aktivt bidra till ett mindre polariserat politiskt klimat. Under min tid på Höj Rösten vill jag lära mig hur jag kan bidra till en inkluderande värld, där klimat-, integrations och jämställdhetsfrågor står i fokus.