Emma Lilja Sjödin

Europeiska Unionen är det bästa som hänt Europa. Samarbetet har banat väg för ett fredligare, öppnare och tryggare Europa och påverkar mer än vad de flesta vet om. Det kan dock bara överleva så länge dess medborgare tror på och fortsatt väljer att vara del av samarbetet. Det vill jag kämpa för.

Kunskap är grundläggande för att kunna bilda sig en egen uppfattning, så jag tror att nyckeln till ett Sverige som är mer engagerat i EU-politik är just kunskap. Jag hoppas därför att Höj Rösten lär mig att nå ut i större skala och med större träffsäkerhet till olika samhällsgrupper och till de som jag (och många andra) annars inte når. Då kan jag förhoppningsvis bidra till att fler ser sig själva både som svensk och europé och att det inte finns någon motsättning däremellan.