Farhad Mazi Esfahani

Jag brinner för inkludering och mångfaldsfrågor, något jag varit engagerad i på olika sätt både ideelt och professionellt.

Frågan som drivit mig till att gå Höj Rösten är: vilket samhälle vill jag leva i och hur kan jag bidra att skapa det samhället? Jag vill leva i ett samhälle där allas lika värde, jämlikhet och jämställdhet frodas och då måste jag vara med och forma och skapa det. 

Det jag främst vill bidra till är ett samhälle som är inkluderande. Jag har alltid haft svårt för begreppet integration, för det utgår från ett tydligt vi-och-de-tänk, här finns vi och så finns det de som måste formas (integreras) till att bli som oss. Det är i grunden en fråga om sammanhang, möjligheter och empowerment. Det är väldigt enkelt oavsett vem en är och var en är född har alla samma behov till boende, utbildning, jobb, socialt sammanhang och det handlar om att skapa vägar till dessa utifrån människors väldigt olika förutsättningar.