Filippa Drakander

Jag vill vara med och skapa ett bättre, mer inkluderande och demokratiskt samhälle. Vi alla tycker många saker och jag vill inte bara vara en ”tyckare” utan också vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling. Jag vill att samhället ska vara mer inkluderande och att det ska finnas en större mångfald där beslut fattas. Det kan vara i styrelserummet, politiken eller det vardagliga.

För mig handlar det framförallt om att skapa större möjligheter för unga kopplat till beslutsfattande, möjlighet till bostad och utbildning. Vi är inte framtiden, vi är nutiden! Det behöver finnas en större tilltro till de målgrupper som behöver få det bättre, prata med dem och fråga vad de tycker. Genom Höj Rösten Politikerskola hoppas jag få ökad kunskap, fler infallsvinklar och bredda mitt nätverk. 

För att kunna vara en del i att skapa den samhällsutveckling jag tror behövs för att vi som samhälle ska få det bättre.