Filmon Tekle

Ibland är det så enkelt som att man ser värdet i representation och egenmakt. Oavsett sammanhang och kontext så är det svårt för ett barn som växer upp i ett mellanförskap att känna ägandeskap i ett land där dem inte känner sig representerade. Genom mitt engagemang så hoppas jag någonstans kunna skapa förutsättningar för att vår samtid blir mer representativ och att fler barn & ungdomar kan växa upp med tron på att dem kan äga sin kontext trots alla utmaningar som dem ställs inför.