Fredrik Sone

Politikerskolan 2017/2018

Hjärtefråga – Ökad inkludering i samhället för personer med intellektuell funktionsvariation med fokus på att öka deras delaktighet i beslut som påverkar dem.