Gustaf Jannerfeldt

Politikerskolan 2018/19

Hjärtefråga – Motverka den polarisering och tribalism som vi tillåter enkla åsikter att skapa och våga ta samtalet med varandra. Det är vad jag brinner för.