Jessica Engström

Jag brinner för samtal. Det är genom samtal vi skapar förståelse för varandra och det är genom förståelse vi utvecklas.
Men många är rädda eller ointresserade för att samtala kring politik. Och det är synd, för hur ska vi kunna utvecklas i vårt tänkande utan att våga prata med varandra?

För att väcka intresse och blåsa liv i politiska samtal tror jag kommunikationen måste vara lättillgänglig. Diskussioner behöver lyftas ned till en begriplig och mindre defensiv nivå. Jag vill visa på att politik kan vara intressant. Att det inte behöver vara en hetsig debattmiljö, utan faktiskt kan handla om något så enkelt som ett samtal som slutar med förståelse för varandra. Förstår vi varandra kan vi mötas i det.

Jag tror att vi behöver ett förändrat tankesätt och förändringar börjar alltid hos en själv. Jag går Höj rösten för förändring börjar med kunskap. Det behövs fler förändringsagenter inom politiken och jag tar gärna plats som en av dessa.