Jonas Georgsson

Politikerskolan 2016

Hjärtefråga – Kultur med fokus på att tillgängliggöra kultur oavsett ursprung eller bostadsort.