Jonathan Milläng

Sen jag tog examen från UC Berkeley har jag fokuserat på klimatfrågan och hur vi med kapitalism och demokrati som organisationsformer kan skapa ett mer hållbart samhälle. Till en början fokuserade jag på mobilisering och opinionsbildning men har insett att många av de utmaningar vi möter härrör ur våra gemensamma och ärvda ekonomiska strukturer och system snarare än vår brist på medvetenhet och kunskap. Med detta som utgångspunkt vill jag ta reda på vilka verktyg, lagar och regleringar vi har att skruva på och kan bygga politiska koalitioner kring för att på det sättet bidra till en mer hållbar, långsiktig och human kapitalism.