Kamran Ghodsi

Hur ser självbilden ut i ett samhälle där medielandskapet ofta kopplar ens utseende och ursprung till toxisk maskulinitet, kriminalitet, problemområden och utanförskap? Unga killar och män med utländsk bakgrund (även de födda i Sverige) faller lätt offer för fördomar och diskrimineras ofta på grund av utseende och etnicitet. På individnivå kan det leda till dålig självkänsla, ilska och en omedveten kamp om att få äga sin självbild och inte känna sig som skit. Inte känna sig som en andra klassens medborgare. I ett Sverige där en stor del av befolkningen har utländsk bakgrund blir det ett tydligt samhällsproblem som bidrar till polarisering, främlingsfientlighet och segregation. Det här är något som i grunden bygger på rädsla. Leder till utanförskap och psykisk ohälsa. Spär på populism. Underminerar demokratin. Det är ett problem som kräver en aktiv samhällsförändring och det är därför jag höjer min röst.