Kamyar Alinejad


Mitt engagemang har sen barnsben varit kring frågor som rör antirasism. Med åren som har gått har det utvecklats till frågor som också rör jämlikhet och mänskliga rättigheter. Jag drivs av idéen om att få vara med och skapa ett samhälle där vi skapar förutsättningar för alla att bygga en sund och trygg framtid.

Idéen av en politikerskola som står fri från partitillhörighet tilltalar mig. Att få möjligheten att utmana mig själv med komplexa samhällsproblem och få möjligheten av att höra och argumentera mot folk som kommer med andra idéer är oerhört motiverande.

Jag vill bidra till en sundare diskurs där vi börjar tala om människor utifrån ett lika värdes perspektiv. Med andra ord vill jag förändra legislation som är förlegade och förhindrar en progressiv och positiv förändring i tid.”