Kawthar Karout

Rättvisa. Ett ord som beskriver allt jag brinner och kämpar för. Rättvisa har flera dimensioner som speglas in i hållbar utvecklings tre pilar: det sociala, ekonomiska och miljömässiga. Jag vill bidra till att skapa en rättvis värld. En värld där alla känner sig inkluderade och hörda. Alla tar sitt ansvar för varandra och för sin omvärld. En värld där människan nöjer sig med det hen har, där girighet inte existerar. För att kunna skapa en rättvis värld bör man börja arbeta lokalt genom att skapa ett rättvist samhälle. Det är därför jag går på Höj Rösten, för att alla stora förändringar börjar från en individ som vågar att inse att förändring är möjlig.