Lensa Balcha

Jag brinner för att skapa en mer jämlik värld än gårdagen genom att tippa på vågskålen av orättvisor. Jag väljer därför att gå på Höj Rösten politikerskola för att bredda på mitt perspektiv, utmana och utveckla mitt tankesätt gällande frågor om demokrati, rättvisa etc.

För att lära mig hur jag bäst höjer min röst i en miljö som uppmanar till innovativt, kritiskt och kreativt tänkande med en utbildningsform som rör sig utanför normen av hur lärande bör te sig.

Med den kunskapen i ryggen vill jag bidra till en förändring inom vården: En jämlik vård där alla svenskar har chans till att få den vård de förtjänar när de drabbas av psykisk ohälsa.