Linnea Jonsson Axelsson

Jag hoppas på mer friktion i vårt samhälle. Friktion leder till debatt som leder till förändring. Ett friktionsfritt samtal är ett dött samtal. Min hjärtefråga som jag önskar mer friktion och utrymme i media och vid middagsbordet är sjukvården. Jag har med egna ögon sett vilka otroliga eldsjälar som finns inom alla yrkeskategorier i vården, och sett hur det brinner i dem. Brinner av arbetsglädje, brinner av sorg, brinner av stress, brinner av att inte bli hörda. Jag ser sjukvården som kärnan i ett friskt samhälle. Att känna sig trygg inför en operation, att få samma bemötande oavsett vem man är, och att få jämlik vård oavsett var man bor är viktigt för tilliten till en stat. Jag vill bidra till en mer empatisk och jämlik sjukvård, där vårdpersonalens röster tas på allvar.