Linus Wellander

Min syn på demokrati är att den alltid ska vara under utveckling. Demokratin måste förvaltas, utvecklas och ständigt ifrågasättas. Efter att ha arbetat med ungdomspolitik i flera politiskt styrda organisationer ser jag att en förändring av hur beslut fattas är nödvändig. Bristen på demokratisk legitimitet och de demografiska skillnaderna mellan medborgare och de folkvalda representanterna kommer i längden inte vara hållbar. Jag vill gärna vara med och göra något åt det. Det är min drivkraft.