Lisen Follin

Vi befinner oss mitt i en av historiens största globala samhällskriser, där både välfärdsstaten och vårt ekonomiska system nu sätts på prov. Vi står också inför ett val – vill vi verkligen bygga upp samhället på samma sätt som det såg ut förut? Jag brinner för hållbar utveckling och har under 10 år arbetat med innovation i privat och ideell sektor för att skapa ett mer bärkraftigt samhälle. Jag ser dock att vi behöver förändra vårt ekonomiska system från grunden för att nå dit – och det är nu. Sverige och världen är i ett akut behov av ett nytänkande och tydligt politiskt ledarskap som vågar att ifrågasätta konventionella sanningar och skapa holistiska lösningar för ett hållbart samhälle. Jag har söker Höj Röstens Politikerskola för att jag vill vara en del av detta politiska ledarskap. Jag ser skolan som en unik plattform för mig att utveckla mina idéer i en miljö präglad av mångfald och olika perspektiv, och för att erhålla de verktyg som krävs för att ta steget från ord till handling.