Malin Påhls Hansson

Jag brinner för…En utbildningskedja att vara stolta över. Mångfald som tillgång och språk som rikedom. Digitalisering som verktyg att tillgängliggöra och inkludera.

Den partipolitiska obundenhet som Höj Rösten erbjuder är den enda utbildningen för mig som varken kunnat eller velat välja partipolitisk väg,
än. Jag vill vidga kretsar och perspektiv. Landa i vilka värderingar som är de mina och vilka jag lagt mig till som andras. Utbildningens betoning på öppenhet och pragmatism tilltalar mig. Det är i mötet med andra som ryggraden utmanas och värderingar utkristalliseras.

Ett politiskt samtalsklimat som bygger på nyfikenhet över ideologi och större visioner snarare än personangrepp och pajkast. Jag vill bidra till ett samtalsklimat längre än om korta och förbryllande tweets. I fungerande samverkan och respektfulla samtal som berör utbildning, mångfald och digitalisering vill jag bli identifierad.