Malin Vestin

I dagens Sverige är det stora skillnader på utbildningens kvalitet beroende på var vi bor. Samtidigt visar forskning på ökade skillnader i livslängd beroende på utbildningsnivå. Kunskap är makt. Makt att påverka sitt eget liv. Makt att förstå sin omvärld. Den makten får inte definieras av var man bor eller avgöras av individens socioekonomiska förutsättningar. Därför vill jag bidra till ökad jämlikhet inom utbildningsväsendet. Jag vill stärka de ledaregenskaper som behövs för att kunna bidra till att skapa de förändringar jag brinner för.

Under min uppväxt var jag blyg och lyssnade oftare än talade själv. Det har bidragit till att jag idag har många människors berättelser med mig som jag nu vill ge en röst åt. Att vara en god lyssnare tror jag är en av de viktigaste egenskaperna en politiker kan ha och en förutsättning för att bidra till en vital demokrati.

Ett mer jämlikt utbildningsväsende där utbildning på ett bättre sätt främjar social mobilitet. Jag vill även se en stärkt relation mellan forskning och politik då jag förespråkar evidensbaserat beslutsfattande. Det tror jag är avgörande komponenter i att motverka den växande ojämlikheten i Sverige.