Marcus Pallvid

Jag är idag verksam som projektledare och marknadsföringsansvarig på Drivhuset vid Högskolan Väst. Medgrundare till initiativet #musicstreet och aktiv inom flertalet nätverk. Jag har en klart-det-går attityd och vill med mitt engagemang bidra till skapandet av fler mötesplatser. Inom dessa byggs förtroendet upp mellan människor och skapar förutsättningar för ett öppnare samhällsklimat där idéer och människor kan växa. Genom utbildningen hoppas jag få nya infallsvinklar, verktyg och förståelse för samhället och med dessa skapa bättre förutsättningar för att kunna förvalta människors engagemang.

marcus@pallvid.se