Maria Fabricius

Jag brinner för att skapa ett inkluderande samhälle och verka mot en växande polarisering, som bygger murar mellan människor och som sliter oss isär. Särskilt i en tid där makthavare tar enkla poäng genom att ställa mot varandra eller dra farliga generaliserande antaganden. Det kommer ha en enormt farlig samhällskonsvens på sikt, och som redan syns. I form av ökad hotbild mot utsatta grupper i samhället, segregering och hatbrott.  FNs globala mål 16, att främja fredliga och inkluderande samhällen, är min viktigaste kompass i de frågor som jag driver. 

Min resa in i politiken har drivits av personliga händelser som gjort att jag har fått nog av att agera tyckare och istället börja agera. Det är dags att slungas ut ur min komfort zone och börja driva frågor ändå fram till lagstiftningar som främjar ett inkluderande samhälle. Mina första riktiga steg in i denna fas har varit att driva ideella organisationen Open Act, där jag tillsammmans med andra kommunikatörer granskat det politiska samtalet och dess sociala effekter –  för att motverka polarisering i samhället.  Jag går Höj Rösten Politikerskola för att förstå maktstrukturer bättre, stärka mig politiskt för att göra skillnad i frågor som berör mänskliga rättigheter och bli modigare i de frågor jag driver. Mycket mycket modigare.

Jag vill bidra till minskad polarisering i samhället  och aktivt verka för lagstiftningar som kan accelerera skapandet av fredliga och inkluderande samhällen – och verka mot de lagstiftningar och beslut som hotar dem.Parallellt vill jag även bidra till det som även finns i Höj Röstens DNA – att öppna fler vägar in in politiker så att maktens rum speglar folket och de som tar besluten representerar just folket. En ökad bredd av perspektiv vid beslutsbordet och minskade klyftor mellan politiken och resten av samhället ökar inte bara förutsättningar för en fungerande demokrati, men bygger även hållbara och inkluderande samhällen.