Maria Svantemark

Jag verkar som förändringsskapare för en mer hållbar och jämlik värld och använder mod och passion som drivkrafter. Jämlikhets- och hållbarhetsfrågorna handlar inte bara om rättvisa, utan också fundamentalt för att vi ska ha ett drägligt liv på jorden. Idag går det för långsamt framåt i de här frågorna, eftersom vi verkar i ett samhällssystem som inte uppbyggt för att främja dem och för att vi har för svaga ledare i politik och näringsliv. Jag vill ändra på båda de sakerna. Jag går Höj Rösten Politikerskola för att förstå de politiska maktstrukturerna bättre och få större möjligheter att göra mer skillnad snabbare.